Brannøvelsehengere

Sikkerhet

Røropplegg for gass er fastmontert i tilhenger. Fast innredning for sikker transport av utstyr. Sikker tenning og kontrollerbare flammer. Leveres også med førstehjelpskoffert. 

Miljøvennlig

100% miljøvennlig øvelsesskum i tillegg til bruk av propan i brennkaret gjør at øvelsen blir skånsom overfor omgivelsene og miljøet.

Økonomisk

Alltid klar for øvelse, rask opp og ned rigging av utstyr på øvelsesplassen. Refyllingssett for skumslukkere kan leveres som ekstrautstyr.

 

  • Leveres med rustfritt øvelseskar på hjul for propan
  • Skumslukkere (10stk eller 20stk avhengig av modell)
  • Propanflasker med reduksjonsventiler og stengekran
  • Tenningslanse med 10 meter tilførselsslange for propan
  • Fast røropplegg i tilhengeren med uttak/stengeventil for gass til karet og tenningslansen
  • Prosedyrer og HMS databald følger tilhenger

Kontakt oss i dag for mer info.